首页    期刊浏览 2022年01月18日 星期二
登录注册

文章基本信息

  • 标题:Fra det labre til det ædle – filosofiens sublimering af skønheden
  • 本地全文:下载
  • 作者:Sten Ebbesen
  • 期刊名称:AIGIS
  • 印刷版ISSN:1901-6859
  • 出版年度:2012
  • 卷号:12
  • 期号:1
  • 出版社:Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet
  • 摘要:I 5. århundredes biseksuelle athenske mandesamfund bliver flotte unge mænd hædret ved at man skriver deres navne på bemalede vaser, så der står ΗΙΠΑΡΧΟΣΚΑΛΟΣ “Hipparch er laber” eller ΛΕΑΓΡΟΣΚΑΛΟΣ “Leagros er laber”, og så videre, uden at der i øvrigt behøver at være nogen som helst sammenhæng mellem vasebilledet og teksten. I vore dage bruges den slags καλός-indskrifter til at datere vaserne. Hvis det drejer som en kendt person, kan man regne ud hvornår indskriften er blevet til, for den dejlighed der reklameres for er den som ganske unge mænd har i en kort periode.
国家哲学社会科学文献中心版权所有